Informace o nás

Kulturní komise pro práci s dětmi a mládeží je podsložka Kulturní komise obce Rudná pod Pradědem. Jako samostatná složka se vyčlenila především proto, že skupina dětí a mládeže je v naší obci hojně zastoupena, ale také proto, že obec Rudná p. Prad. chtěla těmto dětem nabídnout různé možnosti trávení volného času.

 

Naši uživatelé

Naší cílovou skupinou jsou převážně děti a mládež z obce Rudná pod Pradědem. Naších akcí se však mohou účastnit i děti z okolních vesnic.

 

Historie

Dětem v naší obci se lidé věnovali odjakživa. První společné a organizované akce si však vzala na starosti paní Králová, která nabídla dětem různé alternativy jak trávit volný čas. Po ní převzala žezlo pro práci s dětma paní Klechová. Ta se dětem věnovala naplno až do konce svého života.

Touto cestou bych ráda vzdala čest těmto ženám, které ve své podstatě žili pro děti naší obce.