Výlet do lanového centra

29.07.2008 12:57

V pátek 25. července proběhl tradiční výlet pro děti organizovaný Kulturní komisí pro práci s dětma. I přes nepříznivé počasí, které panovalo ráno se nás sešel hojný počet, a to 34 dětí a 9 dospělých. Nepříznivé počasí však netrvalo dlouho, po příjezdu do Malé Morávky na nás už koukalo sluníčko. Výlet jsme pojali sportovně a děti si vyzkoušeli zdolat lanovou dráhu. Ti menší si zadováděli na nízkých lanech (asi půl metrů nad zemí) a ti starší si vyzkoušeli odvahu na lanech ve výšce 3 - 4 metry a byli skvělý. Překonali svůj strach a někteří si sáhli na dno svých sil, jak fyzických tak i psychických. Za to si zaslouží náš obdiv.

Z Karlova jsme se přesunuli do Malé Morávky na Hotel Neptun, kde nás čekal oběd a pro děti (ale i dospělé) koupání v místním bazénu. Po koupání jsme se vydali zpátky k domovům. Počasí nám vyšlo krásně a věřím, že si všichni tento výlet hezky užili.

Za všechny děti bych chtěla poděkovat sponzorům a v neposlední řadě zúčastněným za jejich aktivitu.

Zpět