Kácení Máje a oslava dětského dne

15.06.2009 07:02

Tentokrát k nám nebylo počasí přívětivé, proto musel být dětský den a kácení Máje přesunut na 6. června. I v tento termín však nebylo počasí o moc přívětivější. Na počátku dne jsme se rozhodovali, zda akci nepřesunout ještě o den, ale nakonec jsme oslavy uspořádali. Vyšlo nám to tak tak, protože kolem sedmé hodiny už zase pršelo.

Celé odpoledne jsme mohli na hřišti vidět pobíhat asi padesát indiánů a indiánek (i přes vrtkavé počasí jsme měli velkou účast). Děti si vyzkoušely různé indiánské dovednosti, a to od jízdě na koni, rozmluvu s šamanem, až po výrobu indiánských ozdob a střílením s luku. Pro každé dítě bylo zajištěné občerstvení zdarma a nechyběla ani cukrová vata.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastnili těchto oslav přímo (paní Kalmové, Ferancové, Dvořákové, Totkové, Lakatošové, manželům Dvorským, Tománkovým, Hanákovým, panu starostovi, panu Plesníkovi, Matějákovi, Theimerovi) i nepřímo (panu Urbaníkovi, Malíkovi, Farkašovi, Žeravíkovi, Kopečnému, paní Dobošové). Díky patří také našim sponzorům a to svazu žen a paní Novotné, kteří pravidelně přispívají na tyto akce. Děkujeme také obci za financování občerstvení.

Večer v sále kulturního domu se pak konala zábava pro dospělé. Výtěžek z této akce bude použit na finacování akcí pro děti. Děkujeme za účast a tím i váš příspěvek.

Zpět